×
Welkom bij Fysiotherapie en Manuele therapie Vriens & van den Bogaerde

Disclaimer

Fysio- en Manuele therapie Praktijk
Vriens & van den Bogaerde

Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commercieële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde geen controle heeft. Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde.

Aansprakelijkheid
Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
De internetsite van Praktijk Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Informatie

Openingstijden

Maandag 7.00 - 21.00 uur
Dinsdag 7.00 - 19.00 uur
Woensdag 7.00 - 21.00 uur
Donderdag 7.00 - 19.00 uur
Vrijdag 7.00 - 17.00 uur

Weekenden en feestdagen in overleg en afhankelijk van noodzaak.

Afspraak maken

040 - 206 12 55

Samenwerking

Lid van

CORONA UPDATE 25 februari 2022