×
Welkom bij Fysiotherapie en Manuele therapie Vriens & van den Bogaerde

Vergoedingen Fysiotherapie

Fysio- en Manuele therapie Praktijk
Vriens & van den Bogaerde

Vergoedingen Fysiotherapie

Nederland kent een zorgsysteem met een basisverzekering die verplicht is voor iedereen.
Het is een algemeen pakket waarin voor iedereen dezelfde vergoedingen zitten en waar voor iedereen dezelfde regels gelden. De regering bekijkt elk jaar wat er in de basisverzekering voor het daarop volgende jaar komt. De inhoud van het pakket, maar ook het eigen risico en de eigen bijdrage kan jaarlijks veranderen. Indien u gebruikt maakt van zorg die in het
basisverzekering zit, heeft u te maken met een jaarlijks eigen risico.
Dit geldt voor alle basiszorg samen.
Naast de verplichte basisverzekering bent u vrij om een aanvullend pakket af te sluiten.
Elke zorgverzekeraar stelt verschillende aanvullende pakketten samen.
Door deze pakketten te bekijken kunt u zelf bepalen of u bepaalde zorg extra wilt verzekeren.
Fysiotherapie in de Aanvullende verzekering
Behandelingen voor uw acute klachten ( klachten welke niet op de Lijst van Borst staan) worden vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Denk hierbij aan rugklachten, schouderklachten, verstuikte enkels, spierscheurtjes, nek klachten, sportletsels etc. Deze kosten worden dus niet gedekt door uw hoofdverzekering (basisverzekering), maar wel onder uw aanvullende verzekering.
Wanneer u een aanvullend pakket heeft, dan zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden tot de hoogte die u zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Hierbij herft u NIET te maken met het eigen risico u hoeft ook niet de eerste twintig behandelingen zelf te betalen.De behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering.


Fysiotherapie in de basisverzekering:

Volwassenen
Fysiotherapie voor 18jaar en ouder wordt vergoed uit de hoofdverzekering (basisverzekering) wanneer u een aandoening heeft die voorkomt op de chronische lijst (Lijst Borst).
Deze vergoedingen zijn niet afhankelijk van uw aanvullende verzekering en worden meestal voor langere tijd vergoed. De eerste 20 behandelingen hiervan worden niet vergoed onder de hoofdverzekering (basisverzekering). Daarvoor kunt u dan uw aanvullende verzekering gebruiken. De hoogte van vergoeding (eerste 20 behandelingen) is dan afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten met uw verzekeraar. Deze langdurige fysiotherapie wordt alleen vergoed met verwijzing van een arts.
NB: De term chronisch is misleidend omdat hiermee niet ‘een klacht die vaker voorkomt’ wordt bedoeld, maar ‘een klacht die voorkomt op de Lijst van Borst’. Lijst van Borst:: http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie

Wanneer u vergoedingen krijgt uit de hoofdverzekering (basisverzekering) brengt de verzekering eerst het eigenrisico in rekening.

Kinderen

Kinderen hebben vanuit de hoofdverzekering (basisverzekering) recht op negen zittingen fysiotherapie per indicatie (= per klacht) per jaar. Met een verwijzing van een arts kan dit uitgebreid worden tot achttien maal. Chronische fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt vanaf de eerste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij aandoeningen die op de Lijst van Borst staan.
Bij kinderen komen de eerste twintig behandelingen nooit voor eigen rekening

Nog goed om te weten:

Een aantal zorgverzekeraars combineert verschillende uitgaven binnen een pakket bijv. combinaties met oefentherapie Cesar of huidtherapie. Wanneer u niet meer weet of u vergoedingen kunt krijgen uit uw aanvullend pakket kunt u bij combinatie pakketten het beste uw zorgverzekeraar bellen. Dit kan ook wanneer u elders fysiotherapie heeft genoten.Wij hebben geen zicht op declaraties die andere partijen doen bij uw zorgverzekeraar.Bel bij twijfel uw zorgverzekering. Het kan anders voorkomen dat u achteraf een nota ontvangt voor behandelingen die u heeft gehad, maar die niet vergoed worden. Het gevolg is dat u die nota dan zelf moet betalen. Probeer dat te voorkomen.

Informatie

Openingstijden

Maandag 7.00 - 21.00 uur
Dinsdag 7.00 - 19.00 uur
Woensdag 7.00 - 21.00 uur
Donderdag 7.00 - 19.00 uur
Vrijdag 7.00 - 17.00 uur

Weekenden en feestdagen in overleg en afhankelijk van noodzaak.

Afspraak maken

040 - 206 12 55

Samenwerking

Lid van

CORONA UPDATE 25-03-2020

Lieve mensen                  6 november 2021

Omdat wij moeten werken binnen een straal van 1,5 m in de behandelkamers zijn de maatregelen na 6 november als volgt:

Behandeling op afspraak

Hand ontsmetting / coronavraag

Mondkapjes (therapeut en patiënt)

Evt. Handschoenen

Schoonmaak protocol tussen patiënten contacten.

Doorlooproute, de ingang is via wachtkamer, de uitgang is via de gymzaal.

In de zaal mogen maximaal 8 patiënten zijn, deze hoeven geen mondkapje te dragen in de zaal. Wij gaan tot een max van  5 patiënten.

Wij doen dit voor uw en onze veiligheid

Wij vertrouwen er op dat u onze voorzichtigheid waardeert en begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet

Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte klant,                         25 september 2021
In verband met het Covid19 virus blijven wij de volgende maatregelen handhaven:
Hand ontsmetting
Na vraag op corona symptomen
Schoonmaak protocol tussen patiënten contacten.
Mondkapje patiënt /therapeut indien u dit wenst
In de zaal mogen maximaal 8 patiënten zijn
Wij vertrouwen er op dat u onze voorzichtigheid waardeert en begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet
Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lieve mensen                                         22 juni 2021

Gezien de aangekondigde versoepeling van de overheid met betrekking tot het CORONA beleid voor publieke diensten op 1,5 meter per 25 juni, het volgende.

Omdat wij moeten werken binnen een straal van 1,5 m in de behandelkamers ook na 25 juni, zullen wij voor uw en onze veiligheid moeten werken met:

Behandeling op afspraak

Hand ontsmetting / coronavraag

Mondkapjes (therapeut en patiënt)

Handschoenen

Schoonmaak protocol tussen patiënten contacten.

Doorlooproute, de ingang is via wachtkamer, de uitgang is via de gymzaal.

In de zaal mogen maximaal 8 patiënten zijn, deze hoeven geen mondkapje te dragen in de zaal. Wij gaan tot een max van  5 patiënten.

 

Wij vertrouwen er op dat u onze voorzichtigheid waardeert en begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet

Fysiotherapie Vriens en van den Bogaerde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve  Mensen                             15 december 2020
Goed nieuws
Fysiotherapie en Manuele therapie Vriens en van den Bogaerde is wel open!!
Wij vallen onder het medisch zorgpersoneel. Onze praktijk mag open zijn ondanks de Lock down van de overheid.
Uiteraard behandelen wij daar waar het kan op 1,5 m afstand en/ of gebruiken wij beschermende middelen naar ziekenhuis standaard.
Welkom op de praktijk

 

 

Wij zijn gelukkig weer open 9-6-2020, graag ontvangen wij u met een glimlach in de praktijk en...

Wij houden ons aan de richtlijnen van de beroepsgroep en RIVM en doen meer om het virus buiten de deur te houden

Wij gebruiken:

Max beschermende middelen zoals een mondkapje, handschoenen. schort en bril.

In de praktijk is een looprichting aangebracht,  ingang en uitgang zijn verschillend.

Er wordt extra schoongemaakt na alle patiënt met ontsmetting van behandel-oppervlakken deurklinken etc.

We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg te verlenen op basis van het aangepaste triage stappenplan.

Wij streven er naar om u maximale veiligheid te geven. Dit blijven wij doen door een strikt hygiëne protocol toe te passen tijdens en tussen iedere patiënt.

Nogmaals , U bent van harte welkom

Ook zijn wij beschikbaar voor telefonische/beeld consulten en of behandeling. U kunt ons bereiken per telefoon 040 2061255 of per via e-mail info@bogaerde.nl.

zie ook de website onder nieuws i.v.m. corona